Giới thiệu về các thao tác trong thư mục con khi thực hiện máy photo Ricoh 480W

Với các thao tác để có thể thực hiện những tính năng cần thiết hiện nay của máy được hỗ trợ với người dùng trong công việc để đảm bảo cho bạn những tính năng và khả năng của máy photocopy. Những hướng dẫn bên dưới giúp bạn trong các thao tác thực hiện của máy photo Ricoh 480W.

Tham khảo: Thuê máy photocopy

CÁC THAO TÁC TRONG THƯ MỤC CON

Phần này hướng dẫn bạn cách xác định thao tác của PLOTBASE RW-480. Nó cung cấp cho bạn hiểu rõ hơn về nội dung của các thư mục con. Có 2 loại thư mục là SSL và CFG. SSL và tập tin CFG gồm nội dung của các tập tin. Tập tin SSL được mặc định lưu trong thư mục con.CFG và các tập tin SSL chứa các cài đặt về thông số cụ thể. Tập tin CFG luôn được ghép với một tập tin âm thanh. Tập tin SSL chứa các cài đặt để nội dung tập tin hoàn chỉnh hơn.

Trong một số trường hợp các tập tin được tạo tự động bởi các chương trình PLOTCLIENT và được đưa vào thư mục spool

Cả 2 loại tập tin được lưu trong thư mục Spool kèm theo nội dung của tập tin. Phần này được nói ở chương “Hướng dẫn sử dụng thao tác SSL và CFG”

CHÚ Ý

Các tập tin CFG và SSL chứa các thông số cho bảng in. Các tập tin CFG được gửi bằng các tập bảng vẽ đơn, khi đó các tập tin SSL xác định thuộc tính hoàn chỉnh của bảng vẽ. Bình thường các tập tin này tự động thực hiện các thao tác. Cả 2 kiểu tập tin đều được tạo ra. Để thực hiện các thao tác này bạn phải sử dụng các lệnh dành cho tập tin CFG và SSL.

Liên hệ: nhatnamjsc.com.vn

Công ty chúng tôi huy vọng những bài viết có thể giúp bạn có những tính năng cần thiết trong quá trình sử dụng chiếc máy photo, các lỗi các vấn đề của máy thường xuyên xảy ra trong quá trình thực hiện các thao tác của máy và những thông tin của chiếc máy hiện nay đem lại với người dùng.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *