Tham khảo về thủ tục biquyetchung.com xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho cơ sở sản xuất bao bì

Bao bì đựng thực phẩm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng. Bởi nó là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm ở các trạng thái (nóng, lạnh ). Để quản lý chặt chẽ và hạn chế các sản phẩm kém chất lượng đưa ra thị trường, Luật An toàn […]