Tham khảo về cấu trúc đề thi thử bằng lái xe máy A1 online

Phiên bản mới bộ đề thi thử bằng lái xe máy A1 online 2019 toàn tập được nhiều học viên lựa chọn để ôn thi lái xe hạng A1 năm 2019.

Tham khảo: Học lái xe ô tô hạng B2

Giới thiệu: Bộ đề thi thử bằng lái xe A1 năm 2019 mới cập nhật sẽ có 8 đề thi gồm 150 câu hỏi luật giao thông đường bộ. Trong nghành đào tạo lái xe bộ đề thi lý thuyết lái xe hạng A1 đã được tăng thêm 30 câu hỏi.

Học viên cũng cần lưu ý thêm trong năm 2019. Trong phần thi lý thuyết học viên thi trên máy tính 100%.

Câu trúc đề thi thử bằng lái xe máy hạng A1 trực tuyến.

Gồm:

  • 8 đề thi bằng lái xe máy A1 thi trực tuyến.
  • Mỗi đề thi gồm 20 câu hỏi.
  • Mỗi câu hỏi có thể có 2 đáp án đúng.
  • Học viên thi trong thời gian là 15 phút.
  • 16/20 câu hỏi là đỗ.

Xem thêm: Học lái xe ô tô hạng C

Trong 20 câu hỏi / 1 đề thi thử bằng lái xe máy A1 online phần lý thuyết sẽ có.

  • 10 câu hỏi lý thuyết luật giao thông.
  • 5 câu hỏi biển báo luật giao thông.
  • 5 câu hỏi sa hình.

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *